Política de Qualitat


Flexographic Solutions, S.L. és una empresa nacional, amb més de 20 anys d'experiència i gran coneixement del sector, que ha fet que en poc temps siguem referents en el mercat nacional flexogràfic. Coordinem al detall totes les fases del nostre procés, integrant al client augmentant així la comunicació i reduint al mínim la possibilitat d'incidències.


L'activitat que, Flexographic Solutions, S.L. conformes a la qualitat exigida segons la Norma Internacional ISO 9001: 2015 és:

Preimpressió de flexografia.

La declaració de Política emesa per la direcció recull com a principals punts d'actuació:


1 . Compromís a complir les exigències, requisits i expectatives explícites i implícites dels nostres clients i altres parts interessades així com els requisits legals i reglamentaris.

2 . En les línies estratègiques definides per la nostra direcció, i que són: tenir el client satisfet, optimitzar els recursos productius, consolidar la nostra posició en el mercat, obtenir la màxima rendibilitat per als nostres accionistes i treballar amb un equip humà preparat i competent a tots els nivells ; hem determinat els objectius de l'empresa que hem difós en tots els nivells de la nostra estructura.

3 . Implantar els indicadors de qualitat, així com realitzar un seguiment del nivell de progrés dels mateixos, de manera que ens permeti conèixer i assegurar el producte i el nivell de qualitat desitjat pel nostre client.

4 . Vetllar perquè les condicions de treball siguin òptimes mitjançant l'avaluació dels riscos que poden produir-se en els processos, eliminant en el possible els mateixos i reduint els avaluats.

5 . Desenvolupar els programes de formació contínua tendents a la millor qualificació dels nostres treballadors, implicant així a tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts en el present document.

6 . Consolidar el procés de millora contínua en l'acompliment de totes les activitats realitzades a l'empresa adquirint la direcció el compromís de millorar contínuament el sistema de qualitat.

7 . Fomentar i aconseguir un ambient motivador de tots els membres de l'empresa.

8 . Ser respectuosos amb el medi ambient reduint la contaminació, els residus i sent eficients en els consums de combustibles.


La Direcció fa aquesta política accessible i la posa a disposició dels seus clients, tots els seus empleats, proveïdors i per a la resta de parts interessades.


La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la direcció, amb la finalitat que tingui en compte els canvis en les condicions de l'entorn i la informació rebuda. En aquest sentit la direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per assolir els objectius i metes que s'estableixin programada i periòdicament.La Direcció,

Dilluns, febrer 11, 2019.

Edició 4