+34 936 197 479 +34 976 364 282 Contacte

Política d'Empresa


Identificació.

Flexographic Solutions, S.L., és una societat de nacionalitat espanyola amb domicili social a:
C/Torrent d'en Baiell, nº7 Nave D, 08181 Sentmenat, Barcelona. (Espanya)
Teléfono: +34 936 197 479 y con C.I.F. B65907479.

Propietat Intel·lectual.

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquesta web, disseny gràfic i continguts, són propietat de Flexographic Solutions, S.L. a aquesta correspon l'explotació dels mateixos.

Aspectes tècnics.

Flexographic Solutions, S.L., no assumeix cap responsabilitat derivada de problemes tècnics no imputables a la nostra societat ni de danys causats per tercers.

Protecció de dades.

Segons la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, Flexographic Solutions, S.L. informa que les dades personals facilitades de forma voluntària en emplenar els diferents formularis d'aquesta pàgina web quedaran incorporades de forma confidencial a la base de dades de Flexographic Solutions, S.L.

Qualsevol enviament d'informació sobre serveis o productes que poguessin ser del seu interès, respectant, en tot cas, la legislació espanyola sobre protecció de dades, serà previ al seu consentiment. En el supòsit que "Flexographic Solutions, S.L." prevegi cedir les seves dades personals a tercers, obtindrà prèviament el seu consentiment informant-li de la finalitat a què es destinaran les dades. Podrà exercir els seus drets d'accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita dirigida a:

Flexographic Solutions, S.L.
C/Torrent d'en Baiell, nº7 Nave D,
08181 Sentmenat, Barcelona. (Espanya).
 
O per email a: info@fgs.es aportant còpia del seu DNI.


Flexographic Solutions, S.L. garanteix que ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades de Caràcter Personal legalment requerits RD 1720/2007 de 21 de diciembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la llei de Protecció de Dades, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.